Pro zařízení školních šaten

svařované Kovové šatní skříně

Pro zařízení školních šaten si objednejte svařované Kovové šatní skříně nejvyšší kvality. Důležité je, aby bylo splněno kritérium bezpečnosti produktu, kombinované s dlouhodobou životností. Skříně mohou být dodávány na nožičkách nebo na soklu.

Kovové šatní skříně

Materiál by měl být testován tak, aby bylo zabráněno korozi, tudíž by měl odolávat vlhkosti.

Kovové šatní skříně můžete mít i s předlavičkou na sednutí, eventuelně lavičky mohou být dodávány zvlášť.

Cenová zvýhodnění pro školy

Při velkém odběru můžete být zvýhodněni nižší cenou artiklu. Pokud kovové šatní skříně nemáte možnost sami odvézt, můžete si objednat také odvoz až na místo určení. Vzorkovny skříní jsou pro všechny klienty k dispozici nejen v provozovnách, ale i na e-shopech.

Related Posts

© All Right Reserved